கச்சதீவும் நமதே கீழை கடலும் நமதே!
அரசு விழா திருமலை நாயக்கருக்கா? ரகுநாத செதுபதிக்கா?

Comments are closed.