கச்சதீவும் நமதே கீழை கடலும் நமதே!
திரு.சீதையின்மைந்தன் “மக்கள் முன்னால்” நிகழ்ச்சி தந்தி TV

கச்சதீவு மீட்பு இயக்கத்தின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு.சீதையின்மைந்தன் அவர்கள் தந்தி தொலைகாட்சியில் பங்கேற்ற “மக்கள் முன்னால்” நிகழ்ச்சி (19-01-2014 ஞாயிறு இரவு 7:30க்கு) .

 

Comments are closed.