கச்சதீவும் நமதே கீழை கடலும் நமதே!
How to retrieve Katchatheevu island?

A presentation by Journalist & Poet Mr Seethaiyin Mainthan about how to retrieve Katchatheevu an island which was ceded to Srilanka, this presentation guides & gives valuable suggestion to Prime Minister Narendra Modi

 

கச்சதீவை மீட்பது எப்படி? – சீதையின் மைந்தன் தமிழ் பதிப்பு

Comments are closed.